Heimesida vår nyttar såkalla "cookies" for å gjere opplevinga di så god som råd. Vi lagrar ikkje personleg informasjon, og har ingen forbindelse med tredjepartsaktørar som til dømes annonsering eller liknande. Ved å nytte heimesida vår godkjenner du at vi har slike "cookies". 

Vi har i lang tid førebudd oss til sesongen 2021/2022, og gler oss stort til å stå på scena og på kjøkenet igjen. Sesongen vert litt spesiell, på den måten at showdatoar vert i januar og mars 2022.

Det har vore enorm pågong etter førehandsreservasjonar på fredagsshow. Fredag 21. og 28. januar er no utselt. Vi er også så heldige å ha gode sponsorar og samarbeidspartnarar der så mange ynskjer billettar til 2. april at den er også utselt. Har du ei gruppe som ynskjer å site samla på eit fredagsshow, er det endå litt ledig 25. mars og 1. april. Alle ledige billettar vert lagt for sal på nett søndag 21. nov kl 19.

På grunn av endring i billettsystemet vert det i år diverre ikkje råd å velje plassar på førehand. Alle billettar i same kjøp vert plassert samla. Les meir informasjon på sida om Billettar.

Du finn meir informasjon på Billettar og Praktisk.